Symulacje CFD

OD 2012 roku wykonujemy

Analizy komputerowe

Symulacje CFD

Wykonujemy kompleksowe symulacje CFD z wykorzystaniem oprogramowania FDS (Fire Dynamics Simulator) opracowanego przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzane przez nas analizy pozwalają zweryfikować założenia projektowe oraz wyznaczyć całkowity dostępny czas bezpiecznej ewakuacji ASET (DCBE).

Symulacje ewakuacji

Zaawansowane analizy wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji RSET (WCBE) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich oraz symulacji komputerowych pozwalających na modelowanie rzeczywistych scenariuszy ewakuacyjnych.

Analizy łączone

Jesteśmy biurem projektowym, który od 2014 roku posiada możliwości wykonywania symulacji łączonych pozwalających na dynamiczną ocenę warunków ewakuacji poprzez modelowanie zarówno pożaru jak i ewakuacji osób z budynku. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizy pozwalające na określenie w każdym punkcie w przestrzeni aktualnych warunków dla osób ewakuujących się z obiektu. 

Najczęstsze wykorzystanie naszych możliwości

Analiza skuteczności działania projektowanego bądź istniejącego systemu oddymiania poprzez wyznaczenie dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji ASET (DCBE)

Trójwymiarowa symulacja ewakuacji umożliwiająca wyznaczenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji RSET (WCBE) pozwalająca zwizualizować przebieg ewakuacji z obiektu

Dynamiczna analiza łączona dostępnego oraz wymaganego czasu potrzebnego na ewakuacje z obiektu konfrontująca założenia projektowe systemu walki ze skutkami pożaru np. oddymiania mechanicznego dróg ewakuacyjnych

Analiza skuteczności działania systemu usuwania dymu i ciepła z klatek schodowych

Analiza skuteczności działania systemu różnicowania ciśnień klatek schodowych

Analiza możliwości zmniejszenia klasy temperaturowej wentylatora oddymiającego

Nie masz pewności czy możemy zrealizować twoje zadanie?

Zobacz niektóre z naszych realizacji

LS Cargo Terminal

Projekt oddymiania terminalu cargo Lotniska Chopina w Warszawie wraz z analizą CFD skuteczności działania systemu.

Aquapark Niepołomice

Analiza łączona symulacji CFD zadymiania hali basenowej oraz symulacji ewakuacji z obiektu wraz z projektem systemu.

Centrum recyklingu odpadów komunalnych w Krakowie

Analiza współpracy instalacji oddymiania z instalacją tryskaczową oraz zraszaczową na obiekcie.

Hotel w Nowym Targu

Analiza skuteczności działania projektowanego systemu różnicowania ciśnień dla klatek schodowych hotelu w Nowym Targu.

Hale produkcyjne firmy "Wiśniowski"

Kompletny projekt instalacji oddymiania wraz z analizą CFD skuteczności działania i warunków ewakuacji.

Projektowaliśmy dla: