Oferta

Nasza oferta

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji projektowej instalacji sanitarnych, technologicznych oraz ppoż. dla wszelkiego rodzaju obiektów. Prowadzimy również nadzór inwestorski nad realizacją obiektów. 

Projektujemy w platformie BIM. Dostarczamy nasze projekty w formacie IFC pozwalając na lepszą koordynacje międzybranżową.

 • wykonywanie symulacji numerycznych CFD systemów oddymiania
 • wykonywanie symulacji ewakuacji
 • projektowanie systemów oddymiania z wykorzystaniem polskich i zagranicznych standardów jak NFPA czy BS-PD
 • projektowanie instalacji tryskaczowych
 • projektowanie instalacji mgły wodnej
 • projektowanie instalacji hydrantowej
 • projektowanie pompowni pożarowych
 • projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej
 • projektowanie instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • projektowanie instalacji sprężonego powietrza
 • projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
 • projektowanie instalacji ciepła technologicznego
 • projektowanie instalacji gazowych
 • projektowanie instalacji gazów technicznych
 • projektowanie instalacji wodno–kanalizacyjnych
 • projektowanie kotłowni oraz węzłów cieplnych
 • projektowanie sieci i przyłącza ciepłowniczych
 • projektowanie sieci i przyłącza gazowych
 • projektowanie sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnych
 • projektowanie sieci i przyłącza kanalizacji deszczowych
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych
 • wykonywanie audytów energetycznych
 • wykonywanie certyfikacji energetycznej i ekonomicznej budynków

Wszystkie wykonywane dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi normami, przepisami. W ramach zleceń uzyskujemy prawomocne decyzje administracyjne.