Oferta

Nasza oferta

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji projektowej instalacji sanitarnych, technologicznych oraz ppoż. dla wszelkiego rodzaju obiektów. Prowadzimy również nadzór inwestorski nad realizacją obiektów. 

Projektujemy w platformie BIM

Dostarczamy nasze projekty w formacie IFC pozwając na lepszą koordynacje międzybranżową.

Wszystkie wykonywane dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi normami, przepisami. W ramach zleceń uzyskujemy prawomocne decyzje administracyjne.
SAN-KLIM Sp.z o.o.